THEATER SPERANZA
Als rondreizend amateurtoneelgezelschap doorkruisen we Vlaanderen tvv diverse goede doelen. We zijn lid van OPENDOEK, de overkoepelende organisatie van het amateurtoneel.

Theater Speranza trekt jaarlijks doorheen Vlaanderen vanaf eind februari tot eind juni. We hechten veel belang aan de stukkeuze: stukken met een boeiende verhaallijn, eventueel met een diepere betekenis genieten onze voorkeur – het stuk moet een breed publiek aanspreken.

Wat ‘eigen’ is aan ons gezelschap: we spelen ‘nagenoeg gratis’, we spelen enkel voor 'goede doelen'.